Eszkola

Wzór na współczynnik przenikania ciepła podłóg na gruncie i ścian przyległych do gruntu wzór

Wzór na współczynnik przenikania ciepła podłóg na gruncie i ścian przyległych do gruntu ma postać:

\(U_g=\cfrac{1}{R_T+R_g}\)

gdzie:

\(U_g\) - współczynnik przenikania ciepła podłóg na gruncie i ścian przyległych do gruntu \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(R_T\) - opór cieplny całkowity przegrody budowlanej \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\),

\(R_g\) - obliczeniowy opór cieplny gruntu dla ściany lub podłogi \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\).Wzór na współczynnik przenikania ciepła podłóg na gruncie i ścian przyległych do gruntu - jak stosować w praktyce?

7+5 =