Eszkola

Wzór na współczynnik przenikania ciepła przegrody z mostkami cieplnymi wzór

Wzór na współczynnik przenikania ciepła przegrody z mostkami cieplnymi ma postać:

\(U=U_o+\sum\limits_i\cfrac{\Psi_i\cdot L_i}{A}\)

gdzie:

\(U\) - współczynnik przenikania ciepła przegrody z mostkami cieplnymi \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(U_o\) - współczynnik przenikania ciepła przegrody bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych liniowych \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\Psi_i\) - liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka liniowego o numerze \(i\) \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(L_i\) - długość mostka liniowego o numerze \(i\) \([m]\),

\(A\) - pole powierzchni przegrody w świetle przegród do niej prostopadłych, pomniejszonej o pole powierzchni ewentualnych okien i drzwi balkonowych, obliczone w świetle ościeży \([m^2]\).



Wzór na współczynnik przenikania ciepła przegrody z mostkami cieplnymi - jak stosować w praktyce?

9+5 =