Eszkola

Wzór na współczynnik przenikania ciepła wzór

Wzór na współczynnik przenikania ciepła m postać:

\(\cfrac{1}{k}=\cfrac{1}{\alpha_1}+\cfrac{1}{\alpha_2} + \cfrac{\delta}{\lambda}+R\)

gdzie:

\(k\) - współczynnik przenikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\alpha_1\) - współczynnik wnikania pierwszego strumienia \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\alpha_2\) - współczynnik wnikania drugiego strumienia \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\delta\) - grubość ścianki \([m]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(R\) - opór cieplny \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\).Wzór na współczynnik przenikania ciepła - jak stosować w praktyce?

1×7 =