Eszkola

Wzór na średnią różnicę temperatury dla grzejników zasilanych wodą wzór

Wzór na średnią różnicę temperatury dla grzejników zasilanych wodą ma postać:

\(\Delta t_g=\cfrac{t_z+t_p}{2}-t_i\)

gdzie:

\(\Delta t_g\) - średnia różnica temperatury dla grzejników zasilanych wodą \([^oC]\),

\(t_z\) - obliczeniowa temperatura wody zasilającej grzejnik \([^oC]\),

\(t_p\) - obliczeniowa temperatura wody powrotnej z grzejnika \([^oC]\),

\(t_i\) - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu \([^oC]\).

Wzór na średnią różnicę temperatury dla grzejników zasilanych wodą - jak stosować w praktyce?

7×4 =