Eszkola

Wzór na średnią wartość szybkości ścinania (wąska szczelina między cylindrami) wzór

Wzór na średnią wartość szybkości ścinania (wąska szczelina między cylindrami) ma postać:

\(\dot\gamma_m=\cfrac{\Omega R}{R_2-R_1}=\cfrac{2\pi RN}{R_2-R_1}\)

gdzie:

\(\dot\gamma\) - średnia wartość szybkości ścinania (w przypadku wąskiej szczeliny między cylindrami) \([\cfrac{1}{s}]\),

\(R\) - promień wirującego cylindra \([m]\),

\(N\) - częstość obrotów wirującego cylindra \([\cfrac{1}{s}]\),

\(\Omega\) - prędkość kątowa \([\cfrac{rad}{s}]\),

\(R_1\) - promień cylindra wewnętrznego \([m]\),

\(R_2\) - promień cylindra zewnętrznego \([m]\).

Wzór na średnią wartość szybkości ścinania (wąska szczelina między cylindrami) - jak stosować w praktyce?

1+7 =