Eszkola

Wzór na średnią wartość mnożnika przepływu dwufazowego wzór

Wzór na średnią wartość mnożnika przepływu dwufazowego ma postać:

\(\beta=\cfrac {F(x_o)-F(x_i)}{x_o-x_i}\)

gdzie:

\(\beta\) - średnia wartość mnożnika przepływu dwufazowego \([-]\),

\(x_o\) - początkowy stopień suchości \([-]\),

\(x_i\) - \(i\)-ty stopień suchości \([-]\),

\(F(x)\) wyrażone jest następującym wzorem:

\(F(x)=-0,75(1-x)^{1,333}[\Theta +2Cx(1-\Theta)]-0,643C(1-\Theta)(1-x)^{2,333}+0,305x^{3,277}\)

\(x\) - stopień suchości \([-]\),

\(C\) - współczynnik korelacyjny oporów przepływu w elemencie armaturowym \([-]\),

\(\Theta\) - stosunek spadków ciśnienia \([-]\).
Wzór na średnią wartość mnożnika przepływu dwufazowego - jak stosować w praktyce?

7×4 =