Eszkola

Wzór na stopień suchości

Wzór na stopień suchości ma postać:

\(x=\cfrac{m''}{m'+m''}\)

gdzie:

\(x\) - stopień suchości \([-]\),

\(m'\) - masa pary \([kg]\),

\(m''\) - całkowita masa pary mokrej \([kg]\).