Eszkola

Wzór na stopień dostarczania sprężarki wzór

Wzór na stopień dostarczania sprężarki ma postać:

\(\lambda=\cfrac{\dot V_r}{V_{sk}n}=\lambda_V\lambda_D\lambda_T\lambda_N\)

gdzie:

\(\lambda\) - stopień dostarczania sprężarki \([-]\),

\(\dot V_r\) - rzeczywista wydajność objętościowa sprężarki \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(V_{sk}\) - objętość skokowa \([m^3]\),

\(n\) - prędkość obrotowa sprężarki \([\cfrac{1}{s}]\),

\(\lambda_V\) - wskaźnik przestrzeni szkodliwej \([-]\),

\(\lambda_D\) - wskaźnik strat dławienia w zaworach roboczych sprężarki \([-]\),

\(\lambda_T\) - wskaźnik oddziaływania termicznego ścian cylindrów \([-]\),

\(\lambda_N\) - wskaźnik strat nieszczelności \([-]\).Wzór na stopień dostarczania sprężarki - jak stosować w praktyce?

5+2 =