Eszkola

Wzór na sumę strat ciśnienia przy przepływie czynnika przez wszystkie elementy obiegu (z wyłączeniem zaworu) wzór

Wzór na sumę strat ciśnienia przy przepływie czynnika przez wszystkie elementy obiegu (z wyłączeniem zaworu) ma postać:

\(\Delta p_{ob}=0,001\cdot\sum\limits_{i=1}^n\left(R_i\cdot l_i+Z_i\right)\)

gdzie:

\(\Delta p_{ob}\) - suma strat ciśnienia przy przepływie czynnika przez wszystkie elementy obiegu (z wyłączeniem zaworu) \([kPa]\),

\(R_i\) - współczynnik liniowych strat ciśnienia dla działu o numerze \(i\) \([\cfrac{Pa}{m}]\),

\(l_i\) - długość przewodów działki o numerze \(i\) (zasilanie+powrót) \([m]\),

\(Z_i\) - spadek ciśnienia na działce o numerze \(i\) przechodzący od oporów miejscowych na tej działce \([Pa]\).Wzór na sumę strat ciśnienia przy przepływie czynnika przez wszystkie elementy obiegu (z wyłączeniem zaworu) - jak stosować w praktyce?

7-4 =

Oprócz - wzór na sumę strat ciśnienia przy przepływie czynnika przez wszystkie elementy obiegu (z wyłączeniem zaworu) może Ci się przydać