Eszkola

Wzór na straty kominowe wzór

Wzór na straty kominowe ma postać:

\(q_s=\left(t_s-t_p\right)\cdot \left(\cfrac{A_1}{CO_2}+B\right)\)

gdzie:

\(q_s\) - straty kominowe \([\%]\),

\(t_s\) - temperatura spalin \([^oC]\),

\(t_p\) - temperatura powietrza \([^oC]\),

\(CO_2\) - zmierzona wartość CO2 w spalinach \([\%]\),

\(A_1\), \(B\) - współczynniki zależne od rodzaju paliwa (dla oleju opałowego A1=0,5, B=0,007; dla gazu ziemnego A1=0,37, B=0,009; dla gazu płynnego A1=0,42, B=0,008) \([-]\).Wzór na straty kominowe - jak stosować w praktyce?

1+2 =