Eszkola

Wzór na niezbędną powierzchnię otworów wentylacyjnych wzór

Wzór na niezbędną powierzchnię otworów wentylacyjnych ma postać:

\(A=\cfrac{\dot m}{\nu\sqrt{2\cdot \rho\cdot\Delta p}}\)

gdzie:

\(A\) - niezbędna powierzchnia otworów wentylacyjnych \([m^2]\),

\(\dot m\) - strumień masy powietrza wentylacyjnego \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(\nu\) - współczynnik wypływu równy 0,56 \([-]\),

\(\rho\) - gęstość powietrza o danej temperaturze \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\Delta p\) - dyspozycyjne ciśnienie wynikające z różnicy gęstości powietrza i odległości między otworami nawiewnymi i wywiewnymi \([Pa]\).Wzór na niezbędną powierzchnię otworów wentylacyjnych - jak stosować w praktyce?

3+8 =
  • G Grzegorz 22.11.2022

    potrzeba 24000 m3/h