Eszkola

Wzór na entalpię parowania wody na powierzchni wilgotnej wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na entalpię parowania wody na powierzchni wilgotnej ma postać:

\(h_{fg}=c_{pw}t_{ws}+h_{fg0}-c_wt_{ws}\)

gdzie:

\(h_{fg}\) - entalpia parowania wody na powierzchni wilgotnej \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(c_{pw}\) - ciepło właściwe przegrzanej pary wodnej przy stałym ciśnieniu \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\),

\(t_{ws}\) - temperatura powietrza wilgotnego nasyconego \([K]\),

\(h_{fg0}\) - entalpia właściwa parowania wody w temperaturze 0oC \([\cfrac{kJ}{kg}]\),

\(c_w\) - ciepło właściwe wody \([\cfrac{kJ}{kg\cdot K}]\).Wzór na entalpię parowania wody na powierzchni wilgotnej - jak stosować w praktyce?

1+7 =