Eszkola

Wzór na sprawność kotła wodnego wzór

Wzór na sprawność kotła wodnego ma postać:

\(\eta_k=100-S_w-S_{ot}\)

gdzie:

\(\eta_k\) - sprawność kotła wodnego,

\(S_w\) - strata wylotowa, związana z usuwaniem spalin o określonej temperaturze; stratę wylotową można określić z ilości spalin, ich pojemności cieplnej, różnicy temperatur spalin na wylocie i otoczenia lub wzorem Siegerta,

\(S_{ot}\) - strata ciepła do otoczenia (Sot=0,2÷1,8%).

Wzór na sprawność kotła wodnego - jak stosować w praktyce?

8+8 =