Eszkola

Wzór na straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie

Wzór na straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie ma postać:

\(\dot Q_p=\sum \dot Q_o\)

gdzie:

\(\dot Q_p\) - straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie \([W]\),

\(\dot Q_o\) - straty ciepła poszczególnych przegród lub ich części, dla których obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła ma jednakową wartość \([W]\).