Eszkola

Wzór na współczynnik Coriolisa wzór

Wzór na współczynnik Coriolisa ma postać:

\(\alpha_c=\cfrac{1}{\alpha}\)

gdzie:

\(\alpha_c\) - współczynnik Coriolisa \([-]\),

\(\alpha\) - współczynnik zależny od rozkładu prędkości w rozważanym przypadku przepływu - dla przepływu tłokowego \(\alpha=1\), zaś dla przepływu laminarnego \(\alpha=0,5\) \([-]\).Wzór na współczynnik Coriolisa - jak stosować w praktyce?

6×6 =