Eszkola

Wzór na strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu wydzielają się zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i pary toksyczne

Wzór na strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu wydzielają się zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i pary toksyczne ma postać:

\(\dot V=\cfrac{\varphi\cdot\dot Z}{k_{dop}-k_n}\)

gdzie:

\(\dot V\) - strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu wydzielają się zanieczyszczenia \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(\varphi\) - współczynnik nierównomierności wydzielania się zanieczyszczeń i ich rozprzestrzenianie się w pomieszczeniu \([-]\),

\(\dot Z\) - strumień masy zanieczyszczeń wydzielających się w pomieszczeniu \([\cfrac{g}{s}]\),

\(k_{dop}\) - dopuszczalne stężenie danego zanieczyszczenia w pomieszczeniu \([\cfrac{g}{m^3}]\),

\(k_n\) - stężenie danego zanieczyszczenia w powietrzu nawiewanym do pomieszczenia \([\cfrac{g}{m^3}]\).