Eszkola

Wzór na ciepło na podgrzanie powietrza wentylacyjnego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ciepło na podgrzanie powietrza wentylacyjnego ma postać:

\(Q_a(m)=24\cdot c_p \cdot \rho_p\cdot \Psi\left[T_{ij}-T_e(m)\right]Ld(m)\)

gdzie:

\(Q_a(m)\) - ciepło na podgrzanie powietrza wentylacyjnego \([\cfrac{J}{miesiąc}]\),

\(c_p\) - ciepło właściwe powietrza \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(\rho_p\) - gęstość powietrza zewnętrznego \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\Psi\) - strumień objętości powietrza wentylacyjnego w j-tej strefie przyjmowany jako suma strumieni powietrza usuwanego z łazienek i kuchni według wymagań norm \([\cfrac{m^3}{h}]\),

\(T_{ij}\) - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego w j-tej strefie budynku \([^oC]\),

\(T_e(m)\) - średnia wieloletnia temperatura powietrza zewnętrznego  w miesiącu m-tym \([^oC]\),

\(Ld(m)\) - liczba dni w miesiącu m-tym \([-]\).



Wzór na ciepło na podgrzanie powietrza wentylacyjnego - jak stosować w praktyce?

5×1 =