Eszkola

Wzór na strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu jest para wodna wzór

Wzór na strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu jest para wodna ma postać:

\(\dot V=\cfrac{\dot W}{\left(x_w-x_n\right)\rho_w}\)

gdzie:

\(\dot V\) - strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu jest para wodna \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(\dot W\) - zyski wilgoci w pomieszczeniu \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(x_w\) - zawartość wilgoci w powietrzu wywiewanym \([\cfrac{kg}{kg}]\),

\(x_n\) - zawartość wilgoci w powietrzu nawiewanym \([\cfrac{kg}{kg}]\),

\(\rho_w\) - gęstość powietrza wilgotnego \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu jest para wodna - jak stosować w praktyce?

9+6 =

Oprócz - wzór na strumień objętości powietrza wentylacyjnego gdy w pomieszczeniu jest para wodna może Ci się przydać