Eszkola

Wzór na zawartość wilgoci przekazywanej do powietrza z jednostkowego pola powierzchni cieczy wzór

Wzór na zawartość wilgoci przekazywanej do powietrza z jednostkowego pola powierzchni cieczy ma postać:

\(\beta (p_w-p_v)=\sigma (X_{ws}-X)\)

gdzie:

\(\beta\)współczynnik wnikania masy pary wodnej do powietrza, odniesiony do różnicy ciśnień cząstkowych \([\cfrac{kg}{m^s\cdot s\cdot Pa}]\),

\(p_w\) - ciśnienie cząstkowe pary w powietrzu nasyconym o temperaturze termometru mokrego \([Pa]\),

\(p_v\) - ciśnienie cząstkowe pary wodnej w nawilżonym powietrzu \([Pa]\),

\(\sigma\) - współczynnik wnikania odniesiony do różnicy zawartości wilgoci \([\cfrac{kg}{m^2\cdot s}]\),

\(X_{ws}\) - zawartość wilgoci w powietrzu nasyconym \([-]\),

\(X\) - zawartość wilgoci w nawilżonym powietrzu \([-]\).Wzór na zawartość wilgoci przekazywanej do powietrza z jednostkowego pola powierzchni cieczy - jak stosować w praktyce?

2×5 =

Oprócz - wzór na zawartość wilgoci przekazywanej do powietrza z jednostkowego pola powierzchni cieczy może Ci się przydać