Eszkola

Wzór na współczynnik wnikania (w przypadku rury poziomej) wzór

Wzór na współczynnik wnikania (w przypadku rury poziomej) ma postać:

\(\alpha=\sqrt[4]{\cfrac{\lambda^3\rho^2rg}{d\mu \Delta t}}\cdot 0,725\)

gdzie:

\(\alpha\) - współczynnik wnikania (w przypadku rury poziomej) \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\rho\) - gęstość cieczy \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(r\) - ciepło parowania \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(d\) - średnica zewnętrzna rury wewnętznej wymiennika \([m]\),

\(\mu\) - lepkość cieczy \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(\Delta t\) - różnica temperatur \([K]\).

Jest to wzór empiryczny, dlatego też jednostki mogą się nie zgadzać.Wzór na współczynnik wnikania (w przypadku rury poziomej) - jak stosować w praktyce?

5×6 =