Eszkola

Wzór na wytrzymałość obliczeniową betonu na rozciąganie wzór

Wzór na wytrzymałość obliczeniową betonu na rozciąganie ma postać:

\(f_{ctd}=0,15f_{ck}^{2/3}\)

gdzie:

\(f_{ctd}\) - wytrzymałość obliczeniowa betonu na rozciąganie \([Pa]\),

\(f_{ck}\) - wytrzymałość na ściskanie \([Pa]\).Wzór na wytrzymałość obliczeniową betonu na rozciąganie - jak stosować w praktyce?

8-1 =