Eszkola

Wzór na wytrzymałość na ścinanie wzór

Wytrzymałość na ścinanie wyrażone jest wzorem:

\(R_s=\cfrac{P}{A_s}\)

gdzie:

\(R_s\) - wytrzymałość na ścinanie \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(P\) - siła \([N]\),

\(A_s\) - powierzchnia sklejenia \([m^2]\).Wzór na wytrzymałość na ścinanie - jak stosować w praktyce?

2×1 =