Eszkola

Wzór na wskaźnik wytrzymałości

Wzór na wskaźnik wytrzymałości ma postać:

\(W=\cfrac{b\cdot h^2}{6}\)

gdzie:

\(W\) - wskaźnik wytrzymałości \([mm3]\),

\(b\) - szerokość próbki \([mm]\),

\(h\) - grubość próbki \([mm]\).