Eszkola

Wzór na wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie wzór

Wzór na wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie ma postać:

\(w_x=\cfrac{I_x}{e_{max}}\)

gdzie:

\(W_x\) - wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie \([mm^3]\),

\(I_x\) - geometryczny moment bezwładności względem osi x, pokrywającą się z osią obojętną przekroju \([mm^4]\),

\(e_{max}\) - maksymalna odległość skrajnych włókien od osi obojętnej \([mm]\).Wzór na wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie - jak stosować w praktyce?

6+5 =