Eszkola

Wzór na wskaźnik usztywnienia asfaltu wzór

Wskaźnik usztywnienia asfaltu oblicza się na podstawie pomiarów modułu sztywności po czasie 3 s lub częstotliwości \(\omega=5 [\cfrac{rad}{s}]\), ewentualnie f=0,8 Hz.
Wzór na wskaźnik usztywnienia asfaltu ma postać:

\(W=\cfrac{S_{TX}}{S_{T50}}\)

gdzie:

\(W\) - wskaźnik usztywnienia asfaltu \([-]\),

\(S_{TX}\) - wartość modułu sztywności w temperaturze badania (pomiar powinien być wykonywany co 10oC w temperaturze od -30 do 50oC) \([Pa]\),

\(S_{T50}\) - wartość modułu sztywności w temperaturze 50oC \([Pa]\).

Wzór na wskaźnik usztywnienia asfaltu - jak stosować w praktyce?

7-3 =