Eszkola

Wzór na graniczną lepkość asfaltu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na graniczną lepkość asfaltu ma postać:

\(\log \eta=0,0476TY^{0,5}-0,0227DY^{0,5}+3,59\)

gdzie:

\(\eta\) - lepkość asfaltu odzyskanego z nawierzchni (mierzona w temperaturze 45oC) \([Pa\cdot s]\),

\(T\) - średnia temperatura obliczana ze wzoru \(T=\cfrac{T_{max}+T_{min}}{2}\) \([^oC]\),

\(T_{max}\) - średnia roczna maksymalnej dziennej temperatury \([^oC]\),

\(T_{min}\) - średnia roczna minimalnej dziennej temperatury \([^oC]\),

\(D\) - trwałość oznaczona metodą ARRB,

\(Y\) - czas od ułożenia nawierzchni \([lata]\).Wzór na graniczną lepkość asfaltu - jak stosować w praktyce?

6-2 =