Eszkola

Wzór na wskaźnik ugięcia

Wzór na wskaźnik ugięcia ma postać:

\(\Delta w=\cfrac{\Delta z}{l}\)

gdzie:

\(\Delta w\) - wskaźnik ugięcia \([-]\),

\(\Delta z\) - różnica wartości współrzędnych \([-]\),

\(l\) - przekątna, na której leżą fundamenty \([-]\).