Eszkola

Wzór na kąt obrotu osi fundamentu (przechylenie) wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na kąt obrotu osi fundamentu (przechylenie) ma postać:

\(\omega=\cfrac{u_o+u_n}{D}\)

gdzie:

\(\omega\) - kąt obrotu osi fundamentu (przechylenie) \([^o]\),

\(u_o\) - poziome przemieszczenie fundamentu w poziomie terenu \([m]\),

\(u_n\) - poziomie przemieszczenie w płaszczyźnie podstawy fundamentu w gruncie niejednorodnym \([m]\),

\(D\) - głębokość posadowienia \([m]\).Wzór na kąt obrotu osi fundamentu (przechylenie) - jak stosować w praktyce?

3×2 =