Eszkola

Wzór na poziome przemieszczenie fundamentu w ośrodku jednorodnym w poziomie terenu wzór

Wzór na poziome przemieszczenie fundamentu w ośrodku jednorodnym w poziomie terenu ma postać:

\(u_o=\cfrac{2H_d}{v_4}\left(\cfrac{D+3h}{6a_4+D^2K_hL}+\cfrac{1}{k_hLD}\right)\)

gdzie:

\(u_o\) - poziome przemieszczenie fundamentu w ośrodku jednorodnym w poziomie terenu \([m]\),

\(H_d\) - wartość obliczeniowa składowej poziomej oddziaływania \([kN]\),

\(D\) - głębokość posadowienia \([m]\),

\(K_h\) - współczynnik odkształcenia bocznego \([\cfrac{kN}{m}]\),

\(h\) - wysokość zaczepienia siły poziomej w stosunku do poziomu terenu \([m]\),

\(L\) - długość podstawy fundamentu \([m]\),

\(v_4\) - współczynnik przeliczeniowy uwzględniający zmianę kształtu fundamentu \([-]\),

\(a_4\) - współczynnik określany z zależności:

\(a_4=\cfrac{B^3E_{oed}}{D}\left(\cfrac{L}{D}\right)^{0,4}\)

przy czym:

\(B\) - szerokość podstawy fundamentu \([m]\),

\(E_{oed}\) - edometryczny moduł ściśliwości \([kPa]\).Wzór na poziome przemieszczenie fundamentu w ośrodku jednorodnym w poziomie terenu - jak stosować w praktyce?

5-1 =