Eszkola

Wzór na wartość współczynnika odkształcenia bocznego i-tej warstwy podłoża wzór

Wzór na wartość współczynnika odkształcenia bocznego i-tej warstwy podłoża ma postać:

\(K_{h;i}=\cfrac{5,7 E_{p,i}}{L_i}\left(\cfrac{L_i}{D}\right)^{0,4}\)

gdzie:

\(K_{h;i}\) - wartość współczynnika odkształcenia bocznego \(i\)-tej warstwy podłoża \([\cfrac{kN}{m}]\),

\(L_i\) - wymiary fundamentu w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku przemieszczenia (w poziomie warstwy) \([m]\),

\(D\) - zagłębienie fundamentu \([m]\),

\(E_{p;i}\) - moduł odkształcenia bocznego \(i\)-tej warstwy \([kPa]\).Wzór na wartość współczynnika odkształcenia bocznego i-tej warstwy podłoża - jak stosować w praktyce?

9-2 =