Eszkola

Wzór na wartość współczynnika odkształcenia bocznego w przypadku posadowienia fundamentu wzór

Wzór na wartość współczynnika odkształcenia bocznego w przypadku posadowienia fundamentu ma postać:

\(K_{h;i}=\cfrac{1}{L}\cfrac{\left(5,7\cfrac{E_{pz}}{L}\right)\left(\cfrac{L}{D}\right)^{0,4}}{1+\left(\cfrac{E_{pz}}{E_{p;i}}\right)\cdot\left(\cfrac{L}{L'}\right)^{0,4}-\left(\cfrac{L}{L'}\right)^{0,4}}\)

gdzie:

\(K_{h;i}\) - wartość współczynnika odkształcenia bocznego w przypadku posadowienia fundamentu \([\cfrac{kN}{m}]\),

\(D\) - zagłębienie fundamentu \([m]\),

\(E_{p;i}\) - moduł odkształcenia bocznego \(i\)-tej warstwy \([kPa]\),

\(E_{pz}\) - moduł odkształcenia bocznego zasypki \([kPa]\),

\(L\) - długość podstawy fundamentu \([m]\),

\(L'\) - długość zastępcza podstawy fundamentu \([m]\).

Wzór na wartość współczynnika odkształcenia bocznego w przypadku posadowienia fundamentu - jak stosować w praktyce?

5-3 =