Eszkola

Wzór na wartość oporu związana z ciężarem fundamentu i gruntu wzór

Wzór na wartość oporu związana z ciężarem fundamentu i gruntu  ma postać:

\(R_w=V_c\gamma_c+\left(AD-V_{bc}\right)\gamma\)

gdzie:

\(R_w\) - wartość oporu związana z ciężarem fundamentu i gruntu \([kN]\),

\(V_c\) -  objętość bryły fundamentu \([m^3]\),

\(\gamma_c\) - ciężar objętościowy betonu \([\cfrac{kN}{m^3}]\),

\(A\) - pole powierzchni podstawy fundamentu \([m^2]\),

\(D\) - głębokość posadowienia \([m]\),

\(V_{bc}\) - objętość części fundamentu znajdującego się poniżej poziomu terenu \([m^3]\),

\(\gamma\) - ciężar objętościowy gruntu \([\cfrac{kN}{m^3}]\).Wzór na wartość oporu związana z ciężarem fundamentu i gruntu - jak stosować w praktyce?

7-1 =