Eszkola

Wzór na współczynnik parcia aktywnego wzór

Wzór na współczynnik parcia aktywnego ma postać:

\(K_a=\tan^2\left(\cfrac{\pi}{4}-\cfrac{\varphi_b}{2}\right)\)

gdzie:

\(K_a\) - współczynnik parcia aktywnego \([-]\),

\(\varphi_b\) - kąt tarcia wewnętrznego gruntu na wysokości zasypki \([^o]\).Wzór na współczynnik parcia aktywnego - jak stosować w praktyce?

6+8 =