Eszkola

Wzór na współczynnik wyboczeniowy

Wzór na współczynnik wyboczeniowy ma postać:

\(\varphi=\left(1+\bar{\lambda}^{2\pi}\right)^{-\cfrac{1}{n}}\)

gdzie:

\(\varphi\) - współczynnik wyboczeniowy \([-]\),

\(\bar{\lambda}\) - smukłość względna elementu \([-]\),

\(n\) - parametr imperfekcji \([-]\).