Eszkola

Wzór na współczynnik zwichrzenia

Wzór na współczynnik zwichrzenia ma postać:

\(\varphi_L=\left(1-\bar{\lambda}^{-2n}\right)^{-\cfrac{1}{n}}\)

gdzie:

\(\varphi_L\) - współczynnik zwichrzenia \([-]\),

\(\bar{\lambda}\) - smukłość względna \([-]\),

\(n\) - uogólniony parametr imperfekcji \([-]\).