Eszkola

Wzór na sprawdzenie nośności elementu zginanego dwukierunkowo wzór

Wzór na sprawdzenie nośności elementu zginanego dwukierunkowo ma postać:

\(\cfrac{M_x}{\varphi_L\cdot M_{Rx}}+\cfrac{M_y}{M_{Ry}}\leq 1\)

gdzie:

\(M_x\), \(M_y\) - momenty zginające względem osi głównych belki \([N\cdot m]\),

\(M_{Rx}\), \(M_{Ry}\) - nośności obliczeniowe przekroju belki, przy uwzględnieniu \(\alpha_p=1\) oraz odpowiednio \(W=W_x\) lub \(W=W_y\) \([N]\),

\(\varphi_L\) - współczynnik zwichrzenia \([-]\).Wzór na sprawdzenie nośności elementu zginanego dwukierunkowo - jak stosować w praktyce?

2+5 =