Eszkola

Wzór na sprawdzenie nośności elementów ściskanych osiowo wzór

Wzór na sprawdzenie nośności elementów ściskanych osiowo ma postać:

\(\cfrac{N}{\varphi\cdot N_{Rc}}\leq 1\)

gdzie:

\(N\) - siła ściskająca o wartości oblieczeniowej \([N]\),

\(\varphi\) - współczynnik wyboczeniowy \([-]\),

\(N_{Rc}\) - nośność obliczeniowa przekroju przy ściskaniu \([N]\).Wzór na sprawdzenie nośności elementów ściskanych osiowo - jak stosować w praktyce?

3×1 =