Eszkola

Wzór na sprawdzenie nośności elementów ściskanych i zginanych mimośrodowo wzór

Wzór na sprawdzenie nośności elementów ściskanych i zginanych mimośrodowo ma postać:

\(\cfrac{N}{\varphi_i\cdot N_{Rc}}+\cfrac{\beta_x\cdot M_{x\:max}}{\varphi_L\cdot M_{R_x}}+\cfrac{\beta_y\cdot M_{y\:max}}{M_{R_y}}\leq 1-\Delta_i\)

gdzie:

\(N\) - siła podłużna o wartości obliczeniowej \([N]\),

\(\varphi_i\) - współczynnik wyboczeniowy \(i\)-tego pręta ściskanego osiowo \([-]\),

\(N_{Rc}\) - nośność obliczeniowa przekroju pręta ściskanego \([N]\),

\(\beta \cdot M_{max}\) - skorygowane wartości największego momentu zginającego \([N\cdot m]\),

\(\varphi_L\) - współczynnik zwichrzenia \([-]\),

\(M_{R}\) - nośność obliczeniowa przekroju elementu zginanego \([N]\),

\(\Delta_i\) - składnik poprawkowy o następującym wzorze:

\(\Delta_i=1,25 \varphi_i\cdot \bar{\lambda_i}^2\cfrac{\beta_i\cdot M_{i\:max}}{M_{Ri}}\cdot \cfrac{N}{N_{Rc}}\leq 0,1\).

Wielkości z indeksem \(i=x\) lub \(i=y\) odpowiadają zawsze rozpatrywanej płaszczyźnie wyboczenia względem osi x lub y.
Wzór na sprawdzenie nośności elementów ściskanych i zginanych mimośrodowo - jak stosować w praktyce?

1×1 =