Eszkola

Wzory na współczynniki naprężeń normalnych wzór

Wzory na współczynniki naprężeń normalnych mają postać:

\(\Psi_{xy}=\cfrac{P_{xx}-P_{yy}}{\dot\gamma^2}\)

lub

\(\Psi_{yz}=\cfrac{P_{yy}-P_{zz}}{\dot\gamma^2}\)

gdzie:

\(\Psi_{xy}\) , \(\Psi_{yz}\) - współczynniki naprężeń normalnych \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(P_{xx}\), \(P_{yy}\), \(P_{zz}\) - dodatkowe naprężenia normalne (fizyczne składowe naprężeń normalnych- naprężenia dewiatorowe) w prostokątnym układzie współrzędnych \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\dot\gamma\) - szybkość ścinania \([\cfrac{1}{s}]\).


 

Wzory na współczynniki naprężeń normalnych - jak stosować w praktyce?

9-1 =