Eszkola

Wzór na parametr numeryczny wzór

Wzór na parametr numeryczny ma postać:

\(a_H=a_{H,O}+\cfrac{\tau}{\tau_{H,O}}\)

gdzie:

\(a_H\) - parametr numeryczny,

\(a_{H,O}\) - bezwymiarowy współczynnik referencyjny równy jedności,

\(\tau_{H,O}\) - stała czasowa referencyjna równa 15 godzin \([h]\),

\(\tau\) - stała czasowa dla strefy budynku lub całego budynku \([h]\).Wzór na parametr numeryczny - jak stosować w praktyce?

1×6 =