Eszkola

Wzór na współczynnik TEWI wzór

Wzór na współczynnik TEWI ma postać:

\(TEWI=\sum OR_i\cdot GWP_i+\sum DR_i\cdot GWP_i+E\)

gdzie:

\(TEWI\) - (Total Equivalent Warming Impact) wskaźnik ujmujący wpływ czynnika chłodniczego na tworzenie efektu cieplarnianego,

\(OR_i\) - emisja \(i\)-tego gazu cieplarnianego w trakcie eksploatacji urządzenia,

\(GWP_i\) -  (Global Warming Potential) wskaźnik wpływu \(i\)-tego czynnika chłodniczego na tworzenie efektu cieplarnianego,

\(DR_i\) - całkowita emisja \(i\)-tego gazu cieplarnianego w wyniku likwidacji urządzenia,

\(E\) - pośrednia emisja CO2 wynikająca z produkcji energii napędowej urządzenia.Wzór na współczynnik TEWI - jak stosować w praktyce?

3+4 =