Eszkola

Wzór na współczynnik COP wzór

Wzór na współczynnik COP ma postać:

\(\varepsilon_{COP}=\cfrac{q_o}{l_{oc}}\)

gdzie:

\(\varepsilon_{COP}\) - współczynnik COP (Coefficient of Performance) \([-]\),

\(q_o\) - jednostkowa wydajność chłodnicza \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(l_{oc}\) - jednostkowa praca odwracalnego obiegu Carnota \([\cfrac{J}{kg}]\).Wzór na współczynnik COP - jak stosować w praktyce?

9-1 =