Eszkola

Wzór na współczynnik redukcji wzór

Wzór na współczynnik redukcji ma postać:

\(\Theta=\cfrac{u_{vpl}}{u_{vo}+u_{vpl}}\)

gdzie:

\(\Theta\) - współczynnik redukcji \([-]\),

\(u_{vpl}\) - ugięcie samej płyty od siły skupionej przyłożonej do jej końca \([m]\),

\(u_{vo}\) - przemieszczenie końcowe płyty spowodowane jej obrotem w przekroju zamocowania (w osi belki) od siły skupionej P na końcu płyty \([m]\).
Wzór na współczynnik redukcji - jak stosować w praktyce?

6-4 =