Eszkola

Wzór na współczynnik maksymalnego godzinowego zużycia wody wzór

Wzór na współczynnik maksymalnego godzinowego zużycia wody ma postać:

\(N_h=\cfrac{Q{maxh}}{Q_{śrh}}\)

gdzie:

\(N_h\) - współczynnik maksymalnego godzinowego zużycia wody \([-]\),

\(Q_{maxh}\) - maksymalne godzinowe zużycie wody \([\cfrac{m^3}{h}]\),

\(Q_{śrh}\) - średnie godzinowe zużycie wody \([\cfrac{m^3}{h}]\).Wzór na współczynnik maksymalnego godzinowego zużycia wody - jak stosować w praktyce?

2+2 =