Eszkola

Wzór na maksymalne dobowe zużycie wody wzór

Wzór na maksymalne dobowe zużycie wody ma postać:

\(Q_{maxd}=N_d\cdot Q_{śrd}\)

gdzie:

\(Q_{maxd}\) - maksymalne dobowe zużycie wody \([\cfrac{m^3}{d}]\),

\(Q_{śrd}\) - średnie dobowe zużycie wody \([\cfrac{m^3}{d}]\),

\(N_d\) - współczynnik nierównomierności dobowej \([-]\).

Wzór na maksymalne dobowe zużycie wody - jak stosować w praktyce?

1×1 =