Eszkola

Wzór na współczynnik efektywnego poślizgu przy ścianie wzór

Wzór na współczynnik efektywnego poślizgu przy ścianie ma postać:

\(\beta_o=\cfrac{2\pi^2R_b^2}{M}\left(N_{ab}+N_{bc}-N_{ac}\right)\)

gdzie:

\(\beta_o\) - współczynnik efektywnego poślizgu przy ścianie \([\cfrac{m^3}{N\cdot s}]\),

\(R_b\) - promień cylindra zewnętrznego \([m]\),

\(N\) - częstość obrotów \([\cfrac{1}{s}]\),

\(M\) - moment skręcający \([N\cdot m]\),

indeksy \(a\), \(b\), \(c\) oznaczają odpowiednie promienie cylindra wewnętrznego, zewnętrznego i odległość między cylindrami.


 

Wzór na współczynnik efektywnego poślizgu przy ścianie - jak stosować w praktyce?

1×3 =