Eszkola

Wzór na graniczny opór gruntu na działanie siły poziomej wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na graniczny opór gruntu na działanie siły poziomej ma postać:

\(R_{p;d}=v_1v_2\bar{H}\gamma D^3\)

gdzie:

\(R_{p;d}\) - graniczny opór gruntu na działanie siły poziomej \([kN]\),

\(v_1\) - współczynnik przeliczeniowy uwzględniający spójność gruntu \([-]\),

\(v_2\) - współczynnik przeliczeniowy wpływu kształtu fundamentu blokowego \([-]\),

\(\bar{H}\) - bezwymiarowa wartość siły granicznej \([-]\),

\(\gamma\) - ciężar objętościowy gruntu zalegającego w poziomie posadowienia \([\cfrac{kN}{m^3}]\),

\(D\) - zagłębienie podstawy fundamentu \([m]\).Wzór na graniczny opór gruntu na działanie siły poziomej - jak stosować w praktyce?

4+4 =