Eszkola

Wzór na oddziaływanie wiatru na segment trzonu słupa kratowego wzór

Wzór na oddziaływanie wiatru na segment trzonu słupa kratowego ma postać:

\(Q_{wt}=q_nG_qG_t\left(1-0,2\sin ^2\varphi\right)\left(C_{t1}A_{t1}\cos ^2\varphi+C_{t2}A_{t2}\sin ^2\varphi\right)\)

gdzie:

\(Q_{wt}\) - oddziaływanie wiatru na segmentu trzonu słupa kratowego \([N]\),

\(q_n\) - ciśnienie prędkości wiatru na wysokości h nad terenem \([Pa]\),

\(G_q\) - współczynnik działania porywów wiatru \([-]\),

\(G_t\) - współczynnik odpowiedzi na działanie porywów wiatru \([-]\),

\(C_{t1}\), \(C_{t2}\) - współczynniki oporów aerodynamicznych dla ściany nr 1 i nr 2 \([-]\),

\(A_{t1}\), \(A_{t2}\) - odpowiednie powierzchnie efektywne ściany nr 1 i nr 2 narażone na działanie wiatru \([m^2]\),

\(\varphi\) - kąt pomiędzy kierunkiem wiatru a osią podłużną poprzecznika kratowego \([^o]\).



Wzór na oddziaływanie wiatru na segment trzonu słupa kratowego - jak stosować w praktyce?

5×1 =