Eszkola

Wzór na siłę wiatru pochodzącą z 2 sąsiednich przęseł na prostym odcinku trasy linii wzór

Wzór na siłę wiatru pochodzącą z 2 sąsiednich przęseł na prostym odcinku trasy linii ma postać:

\(Q_{wc}=q_{wc}\cdot \cfrac{L_1+L_2}{2}\)

gdzie:

\(Q_{wc}\) - siła wiatru pochodząca z 2 sąsiednich przęseł na prosty odcinku trasy linii \([N]\),

\(L_1\) - długość przęsła nr 1\([m]\),

\(L_2\) - długość przęsła nr 2 \([m]\),

\(q_{wc}\) - obciążenie poziome na jednostkę długości przewodu zawieszonego na wysokości h nad terenem \([\cfrac{N}{m}]\).Wzór na siłę wiatru pochodzącą z 2 sąsiednich przęseł na prostym odcinku trasy linii - jak stosować w praktyce?

7-1 =