Eszkola

Wzór na oddziaływanie wiatru na słupy pełnościenne wzór

Wzór na oddziaływanie wiatru na słupy pełnościenne ma postać:

\(Q_{pol}=q_hG_qG_{pol}C_{pol}A_{pol}\)

gdzie:

\(Q_{pol}\) - bezpośrednie oddziaływanie wiatru na słupy pełnościenne \([N]\),

\(q_h\) - ciśnienie prędkości wiatru na wysokości h nad terenem \([Pa]\),

\(G_q\) - współczynnik działania porywów wiatru \([-]\),

\(G_{pol}\) - współczynnik odpowiedzi na działanie porywów wiatru, \([-]\),

\(C_{pol}\) - współczynnik oporu aerodynamicznego \([-]\),

\(A_{pol}\) - pole rzutu słupa na płaszczyznę pionową \([m^2]\).


Wzór na oddziaływanie wiatru na słupy pełnościenne - jak stosować w praktyce?

5-1 =